ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 • Aanmelden kan enkel en alleen middels een via email toegestuurd inschrijfformulier of een boeking via email en is bindend

 • Aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst

 • Na aanmelding ontvangt een factuur met daarin de aanbetaling. 

 • Pas na ontvangst van de 1e termijn (de aanbetaling) beschouwt Atelier-Mediterraneo de vakantie als daadwerkelijk geboekt

 • Aanmelden is niet vrijblijvend! Bij onverwachte annulering kan het reeds aanbetaalde bedrag niet terug gevorderd worden

 • Het restant van de reissom (2e termijn)  dient uiterlijk 6 weken vóór vertrek op het bankrekeningnummer van Atelier-Mediterraneo te zijn gestort.

 • Indien u niet op het door Atelier-Mediterraneo vermelde tijdstip aan uw financiële verplichtingen heeft voldaan wordt u aangemaand en wordt u een termijn gesteld van 14 dagen om alsnog aan uw verplichtingen te voldoen. Als betaling ook dan uitblijft wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd per deze datum. De reeds betaalde gelden worden met de annuleringsgelden verrekend

 • Indien u niet tijdig heeft betaald is over het verschuldigde bedrag vanaf de datum van verzuim de wettelijke rente verschuldigd. Ook bent u na aanmaning gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten

 • Genoemde pakketprijzen kunnen wijzigen

 • De schilderlessen worden gedurende de week 3 x ongeveer 2 à 4 uur gegeven. Docent: Martine van Noort

 • Wandel- en fietstochten worden gedurende de week 3 x  2 à 4 uur gegeven. Begeleiding: Menno van Noort

 • In geval van ziekte van de docent of begeleider wordt getracht de vakantie door te laten gaan met een gelijkwaardige vervanger

 • Atelier-Mediterraneo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor veranderingen in het programma, de reis of het verblijf, veroorzaakt door omstandigheden die buiten haar macht liggen, zoals bijv. door de natuur veroorzaakte omstandigheden, wijziging van de vlucht, wijzigingen door een derde partij of andere onvoorziene omstandigheden

 • Deze veranderingen/wijzigingen worden niet geaccepteerd als reden voor (gedeeltelijke) terugbetaling van de reissom

 • Schildermateriaal (m.u.v. een veldezel) is ter plekke aanwezig en bij de reissom inbegrepen. Eigen penselen meenemen is altijd raadzaam maar niet persé nodig.

 • Fiets- of wandelbenodigdheden zijn niet bij de prijs inbegrepen. Er zijn ter plekke kaarten en routes aanwezig. Raadzaam is uw eigen wandelschoenen en fietsoutfit mee te nemen.

 • Fietsen (E-bikes en ATB’s) worden apart gehuurd, hiervoor gelden andere voorwaarden.

 • Inbegrepen in de reissom van een schilder- fiets of wandel arrangement is het verblijf (7 nachten), ontbijt, lunch en diner (7x), de transfer van en naar de Costa Brava en de luchthaven Girona,  alsmede het vervoer ter plekke. Indien u kiest voor een andere transfer op een ander tijdstip, dan zijn de kosten van deze transfer voor eigen rekening 

 • Bij de Roadtrip dient u zelf een auto te huren. 

 • Niet inbegrepen zijn: de vlucht of reis met ander vervoer, verzekeringen, tickets voor musea en andere culturele uitstapjes.

 • Voor het gebruik van een 1 persoonskamer wordt een toeslag van € 100,- over het verblijf berekend

 • Bij verlies, diefstal, vermissing of schade aan uw persoonlijke eigendommen draagt u zelf verantwoording

 • Het is aan te raden een reis- en ongevallenverzekering met dekking in het buitenland (Europadekking) af te sluiten

 • Atelier-Mediterraneo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor door deelnemer of partner gepleegde acties of handelingen tijdens deze vakantie, die resulteren in schade of verlies en/of daaruit voortvloeiende kosten of aansprakelijkheid naar derden

 • Atelier-Mediterraneo is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel opgelopen tijdens het verblijf, de reis, de fiets- en wandeltochten en de schilderlessen

 • Na ontvangst van uw aanmelding  krijgt u de bevestiging met alle informatie w.o. het globale reisprogramma thuisgestuurd

 • Door aanmelding met het ingevulde inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met alle bovenstaande voorwaarden

 

 

ANNULERINGSVOORWAARDEN

 • Het annuleren van je geboekte vakantie bij Casa de la Luna kan uitsluitend per e-mail of schriftelijk geschieden, waarbij datum van ontvangst geldt als annuleringsdatum.

 • De annuleringskosten bedragen:

 • Bij annulering tot 42 dagen vóór de dag van vertrek: de aanbetaling;

 • Bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag vóór de dag van het vertrek: 35% van de reissom;

 • Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 21e dag vóór de dag van vertrek: 40% van de reissom;

 • Bij annulering vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 14e dag vóór de dag van vertrek: 50% van de reissom;

 • Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de dag vóór vertrek: 90% van de reissom;

 • Bij annulering op de dag van vertrek of later: de volledige reissom. Bovengenoemde kosten zijn exclusief reserveringskosten/aanbetaling.

 • In de plaatsstelling: Indien u bent verhinderd aan de reis deel te nemen kunt u  zelf een ander persoon aanmelden die in uw plaats wil gaan. Dit kan echter nadrukkelijk alleen onder de volgende voorwaarden: a) De plaatsvervanger dient het ingevulde inschrijfformulier in te leveren alsmede de aanbetaling direct te voldoen b) Het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen van te voren ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten kunnen worden verricht. U heeft geen recht op restitutie van de aanbetaling.

 • Bij onvoldoende deelname en/of omdat de accommodatie niet beschikbaar is en er geen passend vervangend verblijf voorhanden is, heeft Atelier-Mediterraneo het recht de reis te annuleren en heeft u recht op volledige restitutie van het door u betaalde bedrag

 • Indien er onverwachte omstandigheden zijn, zoals bijv. een negatief reisadvies, dan kunt u in overleg met Atelier-Mediterraneo uw reis doorschuiven. Atelier-Mediterraneo biedt u dan alternatieve data voor het kosteloos omboeken van uw reis  naar een later tijdstip. 

 • Indien er door u geen gebruik wordt gemaakt van deze alternatieve data, beschouwen wij uw reis als geannuleerd en gelden de hier bovenstaande annuleringsvoorwaarden. Voor een volgende boeking  gelden de normale boekingsvoorwaarden.

 • U dient zelf een annuleringverzekering  af te sluiten.

 • Let op: annuleren van een reeds geboekte vlucht bij Ryanair kan niet worden geannuleerd!! (wel online tegen (hoge) kosten worden gewijzigd) Tenzij Ryanair zélf besluit uw vlucht te annuleren. 

  © 2019 by Atelier-Mediterraneo Proudly created with Wix.com