top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 • Reserveren kan enkel en alleen middels een email of een bericht via de website

 • Reserveringen worden behandeld in volgorde van binnenkomst

 • Na reservering sturen wij een bevestiging van ontvangst met daarin informatie over de boeking en de (aan)betaling

 • Na ontvangst van de 1ste termijn/aanbetaling van € 100 p.p. of volledige betaling (bij boeking binnen 6 weken voor aankomst) is de boeking definitief

 • Eventuele bijkomende bank- of transferkosten zijn geheel voor rekening van de gast

 • Bij annulering kan de 1ste termijn (€ 100 p.p.) niet worden terug gevorderd

 • Het restant van de reissom (2e termijn) dient uiterlijk 6 weken vóór aankomst op de bankrekening van Casa de la Luna Begur te zijn ontvangen.

 • Indien niet op het door Casa de la Luna Begur vermelde tijdstip aan de financiële verplichtingen is voldaan, volgt een aanmaning met een termijn van 14 dagen om alsnog aan de verplichtingen te voldoen. Als betaling ook dan uitblijft wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd per deze datum. De reeds betaalde gelden worden met de annuleringsgelden verrekend

 • Indien niet tijdig wordt betaald, is over het verschuldigde bedrag vanaf de datum van verzuim de wettelijke rente verschuldigd. Ook geldt dat de gast u na aanmaning is gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten

 • De genoemde prijzen zijn exclusief eenmalige schoonmaakkosten en toeristenbelasting

 • Let op: De prijzen kunnen tussentijds worden aangepast. Alle veranderingen in prijzen zullen van tevoren worden aangekondigd op de website.

  VERBLIJF CASA DE LA LUNA:

 • De gast dient zich naar behoren te gedragen en de accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door de beheerder gegeven redelijke gebruiksinstructies

 • Check in: tussen 16.00 en 18.00 uur. 
  De gasten ontvangen bij incheck 1 sleutel . Bij verlies wordt €100,- in rekening gebracht voor een vervangende sleutel

 • Check out: uiterlijk 10.00 uur met inleveren van de sleutel

 • Tijdens het verblijf dienen de gasten zelf zorg te dragen voor het afsluiten van de (schuif-)deuren van het verblijf, het uitdoen van de verlichting en elektrische apparaten zoals tv,  (terras)verwarming en airco

 • Het opladen van een elektrische auto bij Casa de la Luna is niet toegestaan. Er zijn oplaadpunten in de buurt van Casa de la Luna in Begur

 • De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan de  accommodatie of de daarin aanwezige zaken toegebracht schade.

 • Een schadegeval dient door de gasten direct aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld. Eventuele reparatie- en of vervangingskosten dienen door de gast te worden vergoed

 • Gebruik het zwembad met gezond verstand. Ren niet rond de rand van het zwembad, sommige plekken kunnen glad zijn als ze nat zijn. Houd je aan ons strikte duikverbod. Pas op voor gevaarlijke oppervlakken, afwateringskanalen, gladde tegels of opstaande randen. 

 • Na 22.00 uur is het gebruik van het zwembad niet toegestaan.  Bovendien is het niet toegestaan om onnodig water uit het zwembad te verspillen, bijvoorbeeld door te springen of hard te spatten.

  AFVAL SCHEIDEN:

 • Voor het gebruik van afvalcontainers in Begur is een milieu pasje vereist. Dit pasje zit in de informatie map. We verzoeken de gasten om het afval  zoveel mogelijk te scheiden in  de daarvoor aanwezige recycler pedaalemmer  voor restafval, groen afval, plastic en papier. Bij verlies van het milieu pasje wordt € 100 in rekening gebracht

  ARRANGEMENTEN:

 • De schilderworkshops duren 2 tot 3 uur  en worden gegeven door Martine van Noort

 • Wandel- en mountainbiketochten duren 2 tot 4 uur en worden begeleid door Menno van Noort

 • In geval van ziekte van de docent of begeleider wordt getracht het arrangement door te laten gaan met een gelijkwaardige vervanger

 • Casa de la Luna Begur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor veranderingen in het programma, de reis of het verblijf, veroorzaakt door omstandigheden die buiten haar macht liggen, zoals bijv. door de natuur veroorzaakte omstandigheden, wijziging van de vlucht, wijzigingen door een derde partij of andere onvoorziene omstandigheden

 • Deze veranderingen/wijzigingen worden niet geaccepteerd als reden voor (gedeeltelijke) terugbetaling van de reissom

 • Schildermaterialen zijn ter plekke aanwezig.

 • Fiets- of wandelbenodigdheden zijn niet bij de prijs inbegrepen. Er zijn ter plekke kaarten en routes aanwezig. Raadzaam is zelf wandelschoenen en fietsoutfit incl. fietshelm mee te nemen

 • Fietsen (E)-MTB's kunnen apart en op maat gehuurd worden, hiervoor gelden specifieke voorwaarden die vooraf worden medegedeeld.

 • Annuleren van een fietstocht is mogelijk tot 48 uur van tevoren.  Bij annuleringen binnen 48 uur voor de tocht dienen de kosten voor de fietshuur voldaan te worden. Bij annulering van reserveringen binnen 48 uur voor de tocht is het mogelijk om de tocht te verplaatsen naar een andere datum. Dit laatste is wel afhankelijk van de beschikbaarheid van begeleiding en huurfiets(en)

  SCHADE

 • De gast is zelf verantwoordelijk bij verlies, diefstal, vermissing of schade aan persoonlijke eigendommen

 • Het is de gasten aan te raden een passende reis- en ongevallenverzekering af te sluiten

 • Casa de la Luna Begur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor door gasten gepleegde acties of handelingen tijdens het verblijf, die resulteren in schade of verlies en/of daaruit voortvloeiende kosten of aansprakelijkheid naar derden

 • Casa de la Luna Begur is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel opgelopen tijdens het verblijf, de reis, de fiets- en wandeltochten, de schilderlessen en andere georganiseerde activiteiten

 • Door boeking verklaart u zich akkoord met alle bovenstaande voorwaarden

 

 

ANNULERINGSVOORWAARDEN

 • Annuleren van een verblijf bij Casa de la Luna Begur kan uitsluitend per e-mail of schriftelijk geschieden, waarbij datum van ontvangst geldt als annuleringsdatum.

 • De annuleringskosten bedragen:

Bij annulering tot 42 dagen vóór de dag van vertrek: de aanbetaling;

Bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag vóór de dag van het vertrek: 35% van de reissom;

Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 21e dag vóór de dag van vertrek: 40% van de reissom;

Bij annulering vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 14e dag vóór de dag van vertrek: 50% van de reissom;

Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de dag vóór vertrek: 90% van de reissom;

Bij annulering op de dag van vertrek of later: de volledige reissom

 • Bij annulering door of vanwege Corona conformeren wij ons aan de reisadviezen van  de Nederlandse overheid en de Europese Unie. Dit betekent dat bij code 'rood' (niet reizen) we in overleg met de gast op zoek gaan naar alternatieve data. Indien dat niet lukt kan gratis geannuleerd worden. In alle overige gevallen (code oranje/geel) gaan we met de gast in overleg en gelden de hier bovengenoemde annuleringskosten. 

 • De gast dient zelf een reis- en of annuleringverzekering  af te sluiten.

bottom of page