top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 • Reserveren kan enkel en alleen middels een email of een bericht via de website

 • Reserveringen worden behandeld in volgorde van binnenkomst

 • Na reservering ontvangt je de definitieve boeking met daarin de aanbetaling.

 • Pas na ontvangst van de 1e termijn (de aanbetaling) wordt uw verblijf als daadwerkelijk geboekt beschouwt

 • Bij onverwachte annulering kan het reeds aanbetaalde bedrag niet terug gevorderd worden

 • Het restant van de reissom (2e termijn)  dient uiterlijk 6 weken vóór vertrek op het bankrekeningnummer van Casa de la Luna Begur te zijn gestort.

 • Indien u niet op het door Casa de la Luna Begur vermelde tijdstip aan uw financiële verplichtingen heeft voldaan wordt u aangemaand en wordt u een termijn gesteld van 14 dagen om alsnog aan uw verplichtingen te voldoen. Als betaling ook dan uitblijft wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd per deze datum. De reeds betaalde gelden worden met de annuleringsgelden verrekend

 • Indien u niet tijdig heeft betaald is over het verschuldigde bedrag vanaf de datum van verzuim de wettelijke rente verschuldigd. Ook bent u na aanmaning gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten

 • De genoemde prijzen zijn exclusief eenmalige schoonmaakkosten en toeristenbelasting

 • Let op: De prijzen kunnen tussentijds worden aangepast. Alle veranderingen in prijzen zullen van tevoren worden aangekondigd op de website. Reserveringen kunnen binnen 3 maanden na een prijsverhoging worden ontbonden.

 • VERBLIJF CASA DE LA LUNA:

 • De gast dient zich naar behoren te gedragen en de accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door de beheerder gegeven redelijke gebruiksinstructies

 • Checkin: tussen 16.00 en 18.00 uur. 
  U ontvangt bij incheck 1 sleutel . Bij verlies brengen wij €100,- in rekening voor een vervangende sleutel

 • Checkout: Op de dag van vertrek dient vóór 10 uur de sleutel weer te zijn ingeleverd

 • De gasten dienen zelf zorg te dragen voor het afsluiten van de (schuif-)deuren van het verblijf en het uitdoen van de verlichting, terrasverwarming en airco

 • Het opladen van een elektrische auto bij Casa de la Luna is niet toegestaan. Er zijn oplaadpunten in de buurt van Casa de la Luna in Begur

 • De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan de  accommodatie of de daarin aanwezige zaken toegebracht schade.

 • Een schadegeval dient door de gast direct aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld. Eventuele reparatie- en of vervangingskosten dienen door de gast te worden vergoed

 • AFVAL SCHEIDEN:

 • Voor het gebruik van een afvalcontainer in Begur is een pasje vereist wat het onmogelijk maakt om daar afval in te deponeren. De bedoeling is dat je het afval dus  zoveel mogelijk sorteert in  de daarvoor aanwezige recycler pedaalemmer  voor restafval, groen afval, plastic en papier. Deze recycler pedaalemmer vindt je buiten bij de entree van de accommodatie. Bij verlies van dit milieupasje wordt € 100 in rekening gebracht

 •  

 • ARRANGEMENTEN:

 • De schilderworkshops duren 2 tot 3 uur  en worden gegeven door Martine van Noort

 • Wandel- en mountainbiketochten duren 2 tot 4 uur en worden begeleid door Menno van Noort

 • In geval van ziekte van de docent of begeleider wordt getracht het arrangement door te laten gaan met een gelijkwaardige vervanger

 • Casa de la Luna Begur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor veranderingen in het programma, de reis of het verblijf, veroorzaakt door omstandigheden die buiten haar macht liggen, zoals bijv. door de natuur veroorzaakte omstandigheden, wijziging van de vlucht, wijzigingen door een derde partij of andere onvoorziene omstandigheden

 • Deze veranderingen/wijzigingen worden niet geaccepteerd als reden voor (gedeeltelijke) terugbetaling van de reissom

 • Schildermaterialen zijn ter plekke aanwezig.

 • Fiets- of wandelbenodigdheden zijn niet bij de prijs inbegrepen. Er zijn ter plekke kaarten en routes aanwezig. Raadzaam is uw eigen wandelschoenen en fietsoutfit mee te nemen

 • Fietsen (E)-MTB's kunnen apart en op maat gehuurd worden, hiervoor gelden specifieke voorwaarden die tijdig beschikbaar gesteld worden

 • SCHADE

 • Bij verlies, diefstal, vermissing of schade aan uw persoonlijke eigendommen draagt u zelf verantwoording

 • Het is aan te raden een reis- en ongevallenverzekering met dekking in het buitenland (Europadekking) af te sluiten

 • Casa de la Luna Begur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor door deelnemer of partner gepleegde acties of handelingen tijdens deze vakantie, die resulteren in schade of verlies en/of daaruit voortvloeiende kosten of aansprakelijkheid naar derden

 • Casa de la Luna Begur is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel opgelopen tijdens het verblijf, de reis, de fiets- en wandeltochten, de schilderlessen en andere georganiseerde activiteiten

 • Door boeking verklaart u zich akkoord met alle bovenstaande voorwaarden

 

 

ANNULERINGSVOORWAARDEN

 • Annuleren van de bij ons geboekt verblijf kan uitsluitend per e-mail of schriftelijk geschieden, waarbij datum van ontvangst geldt als annuleringsdatum.

 • De annuleringskosten bedragen:

Bij annulering tot 42 dagen vóór de dag van vertrek: de aanbetaling;

Bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag vóór de dag van het vertrek: 35% van de reissom;

Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 21e dag vóór de dag van vertrek: 40% van de reissom;

Bij annulering vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 14e dag vóór de dag van vertrek: 50% van de reissom;

Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de dag vóór vertrek: 90% van de reissom;

Bij annulering op de dag van vertrek of later: de volledige reissom

 • Bij annulering door of vanwege Corona conformeren wij ons aan de reisadviezen van  de Nederlandse overheid en de Europese Unie. Dit betekent dat bij code 'rood' (niet reizen) we met u in overleg op zoek gaan naar alternatieve data. Indien dat niet lukt kunt u gratis annuleren. In alle overige gevallen (code oranje/geel) gaan we met u in overleg en gelden de hier bovengenoemde annuleringskosten. 

 • In het geval van een geboekt 'arrangement' geldt dat bij onverwachte omstandigheden, zoals bijv. een negatief reisadvies (code rood: niet reizen), in overleg het arrangement verschoven kan worden. We bieden in dat geval alternatieve data voor het kosteloos omboeken van de het arrangement naar een ander tijdstip

 • Indien er door de gast geen gebruik wordt gemaakt van deze alternatieve data voor het arrangement beschouwt Casa de la Luna Begur het arrangement als geannuleerd en gelden bovenstaande annuleringsvoorwaarden

 • Indien de gast is verhinderd aan het arrangement deel te nemen kan deze zelf een andere persoon aanmelden die in zijn/haar plaats kan gaan. Dit kan echter nadrukkelijk alleen onder de volgende voorwaarden: a) De plaatsvervanger dient zich aan te melden volgens de Algemene Voorwaarden alsmede de aanbetaling direct te voldoen b) Het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen van te voren ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten kunnen worden verricht. De gast heeft geen recht op restitutie van de aanbetaling.

 • Bij onvoldoende deelname en/of omdat de accommodatie niet beschikbaar is en er geen passend vervangend verblijf voorhanden is, heeft Casa de la Luna Begur het recht het arrangement te annuleren en heeft de gast recht op volledige restitutie van het betaalde bedrag

 • De gast dient zelf een annuleringverzekering  af te sluiten.

bottom of page